Zangles zonder stress

In de afgelopen jaren heb ik voor mijn leerlingen een flexibele aanpak ontwikkeld met heel duidelijke opdrachten die toch niet mechanisch/geforceerd voelen.  Het is een methodiek waarbij de stem getraind wordt met behulp van natuurlijke reflexen, zodat ongewenste spier- (en andere) -spanningen tijdens het zingen vermeden kunnen worden; Vandaar ook de benaming: ‘zangles zonder stress’. 

“Rooted Sounds”

Het vermogen om de stem te laten klinken is een natuurlijke functie van het menselijk lichaam. Het is, als het goed is, zelfs het eerste dat een baby doet na het ter wereld komen..Het gebruik van de stem is gekoppeld aan de wil tot communiceren. Vooral bij het maken van klanken met een sterke boodschap, gebruikt een mens doorgaans zijn/haar stem op een zeer efficiente wijze, zonder daar bij na te denken. Het gaat dan om uitroepen als Bah! Foei! Wow! Énig!! of het imiteren van dierengeluiden (Miauw!).

Deze geluiden activeren vanzelf de juiste houding- en ademspieren (o.a. het zo belangrijke middenrif). Ze zijn als het ware geworteld in je lijf, vandaar dat de Engelse benaming “rooted sounds” is. Ik noem ze in het Nederlands ‘oergeluiden’.
In mijn zanglessen probeer ik de leerling om te beginnen vertrouwd te maken met hetgeen hij/zij stemtechnisch vanzelf al helemaal goed doet, vaak zijn dat juist “oergeluiden”. Vervolgens maak ik oefeningen gebaseerd op deze klanken die steeds wat uitgebreid
kunnen worden.

De basis-zangtechniek-tabel

Ik heb onder andere een tabel gemaakt met drie categorieen basisoefeningen. Daarin staan specifieke oefengeluiden (allemaal oergeluiden) gegroepeerd volgens hun klank-karakter:

A . Heel warm/rond

B . Heel penetrant

C . Een combinatie

Deze oefengeluiden combineer ik met bijpassende bekende melodietjes tot basisoefeningen die door elke leerling direct en volledig zonder ongewenste spanningen te doen zijn.

Het belang van eenvoud

Wanneer je werkt met zeer duidelijke oefeningen in een makkelijk bereik is het zeker wel mogelijk om je te concentreren op deel-aspecten van het zingen en je techniek uit te breiden zonder dat daarbij dan ongewenste spanningen optreden. Als de opdrachten die je jezelf geeft je aandacht niet teveel verdelen, hou je genoeg ruimte over om te allen tijden iets te blijven “zeggen” met je klank, om emotie over te brengen. Sterker nog: Vaak kan juist (het denken aan) een emotie de beste impuls zijn tot een effectieve klank.

Verder…

Behalve basisoefeningen bied ik aanwijzingen en oefeningen op alle denkbare gebieden die met zang te maken hebben. Ik kan je bijvoorbeeld helpen met: hoge noten, valse lucht/heesheid (expres of juist niet gebruiken), meer volume, langer met je adem doen, uitleg over registers en registerovergangen, vibrato, trillers, loopjes en andere versieringen, articulatie, interpretatie, legato, twang, belten, speciale effecten (bijv. distortion, grunting en death voice), microfoontechniek, uitspraak van vreemde talen en vertalingen, etc.

Repertoire

Ik ben zelf afgestudeerd in de klassieke richting en heb daar dus als zangeres het meeste ervaring mee, maar in mijn lessen zijn verschillende genres welkom. Ik vind het een uitdaging om steeds weer uiteenlopend, geschikt repertoire te zoeken voor mijn leerlingen.